Thịt panda developer team

Thịt

Sắp xếp theo:

Ba chỉ lợn quế

175,000₫

Bắp Giò Lợn Đen

150,000₫

Bắp Giò Lợn Quế

175,000₫

Bắp Hoa Gia Lai

500,000₫

Chim Bồ Câu

85,000₫

Gà Quế

230,000₫

Lòng lợn quế

150,000₫

Móng giò lợn đen

110,000₫

Móng giò lợn quế

130,000₫

Nạc thăn lợn quế

175,000₫

Nạc vai lợn quế

175,000₫

Sườn lợn đen không cục

170,000₫

Sườn lợn quế

190,000₫

Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ

350,000₫

Thịt ba chỉ lợn đen

150,000₫

Thịt Bắp Bò Lai Châu

325,000₫