Thịt lợn đen panda developer team

Thịt lợn đen

Sắp xếp theo:

Bắp Giò Lợn Đen

150,000₫

Móng giò lợn đen

110,000₫

Sườn lợn đen không cục

170,000₫

Thịt ba chỉ lợn đen

150,000₫

Thịt nạc vai lợn đen

160,000₫

Thịt thăn lợn đen

160,000₫

Thịt vai sấn lợn đen

150,000₫

Tim lợn đen

300,000₫

Xương cục lợn đen

90,000₫