Thuỷ hải sản panda developer team

Thuỷ hải sản

Sắp xếp theo:

Bề bề bóc

450,000₫

Cá bạc má

130,000₫

Cá bơn (Cá lưỡi trâu)

220,000₫

Cá Bống Sông Đà

230,000₫

Cá chép sông Đà

260,000₫

Cá chỉ vàng tươi

120,000₫

Cá chim đen

210,000₫

Cá chim trắng

500,000₫

Cá Chim Vàng

250,000₫

Cá Cơm khô

400,000₫

Cá đục

0₫

Cá đuối

150,000₫

Cá hố cắt khúc

240,000₫

Cá hồi Nauy

520,000₫

Cá hồng làm sạch

140,000₫